Hoe omgaan met een (trouwe) klant in betalingsmoeilijkheden?

Een bestaande klant bevindt zich jarenlang in een financieel gezonde situatie. Op zakelijk vlak werkt u als leverancier of dienstverlener in een goede verstandhouding met hem samen. Plots krijgt u van Graydon een negatief advies voor deze klant. Hoe gaat u hiermee om?

Klantenrelaties zijn een kostbaar goed. U koestert het vertrouwen dat bepaalde bedrijven gedurende jaren in u stellen. In het bijzonder wanneer u op zakelijk vlak met hen dezelfde golflengte deelt. Dat maakt het des te moeilijker om te reageren wanneer u van Graydon een negatief advies krijgt voor zo’n bestaande klant. Zijn financiële situatie blijkt niet langer  gezond. Toch ondervond u nooit financiële moeilijkheden bij deze klant. Zelfs indien hij een zeker betalingsachterstal had opgelopen, nam dat geen zorgwekkende proporties aan.

Dankzij Graydon is het mogelijk om de financiële gezondheid van uw klanten op de voet te volgen. Wanneer die zorgwekkend blijkt, rijst de vraag naar de meest wenselijke concrete actie. In wat volgt bekijken we deze situatie op drie verschillende niveau’s: op klantniveau, op het eigen bedrijfsniveau en op marktniveau. Dat doen we met de nodige nuance. We onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van actie op elk van deze niveaus.

Doorgaan met het lezen van “Hoe omgaan met een (trouwe) klant in betalingsmoeilijkheden?”