Voorbeelden van verdriet | Annelies Verbeke

verbeke-verdrietEen kortverhaal in de kenmerkende stijl van Annelies Verbeke. In zorgvuldig opgebouwde zinnen wekt ze personages tot leven die meteen vertrouwd aanvoelen. De mate waarin ze beschadigd zijn, wordt gaandeweg duidelijk.

Dat ze het genre beheerst, lijdt al lang geen twijfel meer. ‘Voorbeelden van verdriet’ is niet haar beste kortverhaal, eerder een tussentijdse zoethouder voor de liefhebber. Haar bundel ‘Groener gras’ bevat een vijftiental stilistisch verwante verhalen. De thematiek van winnen/verliezen die daarbij de rode draad vormde, is hier teruggekeerd.

Verbeke schreef ‘Voorbeelden van verdriet’ ter gelegenheid van de Dag van de Onafhankelijke Boekhandel.

***1/2

Groener gras | Annelies Verbeke

1001004005487644-2Met wisselend succes voert Annelies Verbeke in ‘Groener gras’ de figuranten uit eenieders bestaan op. De licht ontvlambare loketbeambte, de schuchtere collega met wie u nooit meer dan enkele obligatoire woorden wisselde aan de koffiemachine, het gekleurde meisje alleen op straat.

De schrijfster kijkt achter die façade van oppervlakkige vertrouwdheid om een verhaal te vertellen over winnen en verliezen. Dat doet ze in een stijl die uitgesproken literair is. Ze hanteert een beeldrijke taal, doorspekt met trefzekere inzichten en literaire vondsten. Soms maken die stilistische keuzes haar vertellingen nodeloos zwaar en verliezen ze zo aan slagkracht. ‘Groener gras’ is in die zin een wat onevenwichtige bundel.

De meest weergaloze vertellingen staan te lezen in de eerste helft. ‘Naar de toekomst’, ‘Lola’ en ‘De Wezel en zijn prooi’ zijn, tesamen met de poëtische proloog, het mooiste wat de bundel aan diepmenselijk (on)vermogen te bieden heeft.

***1/2