Getuigenissen: over carrièrewendingen en bouwen aan de skylineSven de wolf, loketmanager Ekeren : 
“De mogelijkheden zijn eindeloos”

Sven De Wolf was al enkele jaren als loketmedewerker aan de slag bij de stad Antwerpen toen hij zijn roeping vond in de IT. Hij kreeg de kans om zijn carrière – zonder van werkgever te veranderen – in die nieuwe richting uit te bouwen. 

In 2001 ging Sven De Wolf (33) aan de slag bij de stad Antwerpen als administratief bediende op de dienst Districts- en loketwerking. Bij zijn vorige werkgever had hij al even kennisgemaakt met softwareontwikkeling. Terwijl hij al aan de slag was bij de Stad behaalde hij in avondschool zijn graduaat Informatica.

“Ik was in die periode ook al volop bezig met het digitaliseren van mijn dienst. Dat was ter ore gekomen van de dienst Financiën, die op zoek was naar iemand die op het vlak van programmatie en applicaties de nodige wijzigingen kon aanbrengen in het reglement”, legt Sven uit. Ook daar schoot hij ter hulp en toonde hij zijn bekwaamheden als informaticus. Zijn specifieke taken waren toen al mijlenver verwijderd van wat hij oorspronkelijk deed als loketbediende.

Enige tijd later werd binnen de Stad een overkoepelende dienst IT opgericht, waarvan Sven deel ging uitmaken. “Een nieuwe en erg interessante functie. Op korte tijd leerde ik alle stadsdiensten goed kennen en kreeg ik inzicht in de werking van de stad.”

Interesses en ervaring

Toen er een algemeen examen voor de functie van afdelingshoofd werd uitgeschreven, nam Sven op aansporen van zijn directe collega’s en zijn toenmalige afdelingshoofd deel. Zo komt het dat hij vandaag de dag aan de slag is als loketmanager in Ekeren.

Sven is erg blij met de kansen die hij kreeg om zijn interesse aan te scherpen en zo ook zijn carrière bij de stad in een welbepaalde richting vorm te geven. “Tot een viertal jaar geleden was dit nog niet mogelijk. Nu kan je switchen tussen bepaalde diensten en bevorderd worden tot twee niveaus boven je huidige niveau. Vaak worden er binnen de stad ook bepaalde functies uitgeschreven waarvoor je – mits de nodige ervaring op dat specifieke terrein – in aanmerking kan komen.”

Steeds wordt er gekeken naar waar je interesses liggen en welke ervaring je hebt opgebouwd. Daar zal steeds uit geput worden. “Zo ben ik binnen mijn huidige functie niet alleen leidinggevende over de verschillende diensten, maar kijk ik ook meer specifiek naar hoe de loketwerking digitaler kan worden gemaakt. Op die manier komt de kennis die ik opdeed in het verleden nog steeds van pas.”

Weten dat je eindeloos voor mogelijkheden hebt, werkte voor Sven steeds erg motiverend. “En moest je toch op een dienst terechtkomen waar je je niet 100% op je plaats voelt, kan je nog steeds veranderen. Er heerst een open klimaat. Steeds zijn er mensen bij wie je terecht kan wanneer je met spanningen zit en die je zullen bijstaan bij het zoeken naar een gepaste oplossing.”

 

Pieter Tan, ingenieur-architect: “In team bouwen aan het uitzicht van de stad”

Het Projectbureau Bouw staat in voor de realisatie van bouwprojecten – en nadien ook het beheer van die gebouwen – in de stad. Het zijn zij die heel concreet het uitzicht gaan bepalen van de skyline van onze stad. 

“Wij bouwen aan het Antwerpen van morgen, en dat mag je gerust vrij letterlijk nemen”, glimlacht Pieter Tan, ingenieur-architect en afdelingshoofd bij Projectbureau Bouw. “Wij nemen de regierol op ons bij het realiseren van bouwprojecten. Wij waken over de planning en het budget, en zorgen er ook voor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.” Het is belangrijk dat alle Antwerpenaars waar krijgen voor hun geld, om die reden leggen zij de lat dan ook erg hoog. “Onze projectleiders hebben daarbij een erg belangrijke functie. Zij moeten er immers voor zorgen dat binnen elk team iedereen er over eens is waar ze met een specifiek project precies naar toe willen, en hoe dat gerealiseerd zal worden.”

Projectbureau Bouw bestaat uit drie teams van elk een vijftien tot twintig personen, die ook steeds een interdisciplinaire samenstelling hebben. Ieder heeft daarbij zeer uiteenlopende bekwaamheden en expertises. Sommigen zijn gespecialiseerd in restauratietechnieken, anderen in veiligheid, interieurinrichting, duurzaam bouwen, enzovoort. Het is erg belangrijk dat er een uitdagende werkomgeving wordt gecreëerd, zowel qua jobinhoud als qua doorgroeimogelijkheden wordt er voor iedereen op zoek gegaan naar de juiste invulling.

Clusters

Die verscheidenheid in de samenstelling van teams is nodig, want ook de opdrachten zelf zijn sterk uiteenlopend. Projectbureau bouw heeft liefst zo’n 750 gebouwen in beheer, daarnaast zijn er nog een 250-tal gelijktijdig lopende projecten, groot en klein. Van de realisatie van zwembaden, districtshuizen en recyclageparken, tot kleine restauratiewerken. “Elke projectleider heeft een aantal projecten waarover hij verantwoordelijkheid draagt, maar werkt daarbij steeds binnen een team. Die teams zijn zodanig samengesteld, dat gelijksoortige opdrachten geclusterd kunnen worden”, weet Pieter. “Zo zullen bepaalde teams werken rond de restauratie van waardevolle gebouwen, terwijl andere eerder gespecialiseerd zijn in sportinfrastructuur. Op die manier wordt knowhow opgebouwd.”

Voor elk teamlid wordt er op zoek gegaan naar de plaats binnen de groep waar die het best tot zijn recht komt. “Iedereen krijgt de kans zich volgens zijn eigen ambitie en affiniteit te specialiseren in een bepaalde richting.” Maar dat is pas een zoektocht die begint wanneer mensen aangenomen zijn. Daaraan gaat een selectieprocedure vooraf waarbij sterk gefocust wordt op ingesteldheid en motivatie. Er wordt ook gekeken naar ervaring, competenties en specifieke interesses om een specifieke weg te vinden binnen dat gamma aan projecten.

Omslagpunt

Het motto van Projectbureau Bouw is: denken en doen. “Wat onze job zo boeiend maakt, is dat wij ons op het omslagpunt tussen beleid en werkelijkheid bevinden. We zorgen ervoor dat beleidsvoorbereidend werk vertaald wordt in concrete bouwprojecten: vanaf de haalbaarheidsstudie en de eerste lijn op papier, tot en met de oplevering en nazorg.” Zij mogen dan soms zo dicht tegen dat beleid aanzitten – wat soms behoorlijk wat afstemming vraagt – het heeft het voordeel dat zij op die manier ook meewerken aan dat beleid op zich. “Wij bouwen mee aan de stad, en da’s behoorlijk uniek. Wij zorgen er voor dat die zo mogelijk nog mooier wordt.”

Bouwen is een ding, exploitatie achteraf is nog wat anders. “Het volstaat al lang niet meer om enkel de investeringskost van bouwprojecten in rekening te brengen. Vanuit een duurzame lange termijnvisie omtrent ons patrimonium brengen wij ook steeds de exploitatiekosten van onze realisaties in beeld. Energieverbruik, onderhoud, noem maar op.” Een belangrijke doelstelling die hier op aansluit, is het halveren van de CO2-uitstoot van het stadspatrimonium tegen 2020. “Een mooi voorbeeld van een project dat het streven naar de realisatie van deze doelstelling weerspiegelt, is Den Bell. Dankzij de bouw hiervan konden een dertigtal gebouwen worden verlaten en werden al deze diensten ondergebracht in één gebouw. De CO2-uitstoot werd op die manier verminderd met liefst 43%”, zegt Pieter Tan niet zonder trots.

“Het resultaat van wat we doen, is inderdaad heel concreet, heel meetbaar. Zo kan ik ook zeggen dat met de projecten die dit jaar op stapel staan, we de CO2-uitstoot in de stad verminderen met 1120 ton, of een besparing van zo’n slordige 213.000 euro. We zijn dus op de goede weg, al is het nog een heel eind naar de finish.”

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s