Ghostwriting

 • [BIOGRAFIE] ‘Het boek van mijn leven’DSC_0891
  • Inhoud: Het levensverhaal van een ogenschijnlijk doodgewone, al wat oudere man of vrouw, verteld vanuit het standpunt van die persoon. Gedurende drie interviews begeleidde ik elk van hen bij het doorlopen van hun leven vanaf de geboorte. Ik peilde naar feiten, gebeurtenissen en anekdotes. Tegelijk stimuleerde ik hen om dat terugblikken te verrijken met beschouwende kanttekeningen of overpeinzingen. Wat zij me tijdens die gesprekken vertelden, verwerkte ik telkens tot een leesbaar relaas dat naar inhoud en gevoel het verhaal van hun leven alle eer aandeed. Elk boek leidde ik in met een voorwoord waarin ik als buitenstaander die persoon samen met de meest markante gebeurtenissen uit zijn bestaan schetste.
  • Ter illustratie: voorwoord en fragmenten
  • Omvang: 25.000 woorden
  • Opdrachtgever: Zorgbedrijf Antwerpen
 • [LEERBOEK] ‘Klaar met conflicten in vier stappen’
  • Inhoud: Adequaat conflictmanagement is een essentieel onderdeel van HR. Een bekwaam manager hoort bij het uitstippelen van zijn beleid aandacht te besteden aan de manier waarop hij interne geschillen benadert. In werkelijkheid blijft dit facet vaak onderbelicht. Bemiddelen is een vaardigheid waarmee lang niet elke leidinggevende vertrouwd is. ‘Klaar met conflicten in vier stappen’ is een praktijkgericht handboek waarin aan de hand van de CLIC-methode een uitweg wordt geboden uit elk (diepgeworteld) geschil.
  • Meer info: beschrijving en bestelformulier
  • Omvang: 37.000 woorden
  • Opdrachtgever: Christine Vancouillie (erkend conflictbemiddelaar)